Pretoria Huis en Tuinklub

Sosiale klub vir tuinliefhebbers. Ledetal ongeveer 40. Gassprekers en busuitstappies word gereël. Tee en verversings.

Social club for gardening enthusiasts . Member – about 40. Guest speakers will be arranged. Tea and refreshments .

Chairperson: Lucette Wegelin
Chairperson Contact Phone: 012 362 0914 / 072 968 7500
Chairperson Contact Email: hwegelin@mweb.co.za
Secretary: Aletta Lange
Secretary Contact Phone: 012 460 2072 / 083 312 1645
Secretary Contact Email: aletta@ttides.co.za
Areas Covered: Pretoria en omgewing

Share this: